header
Competition Result
Games Year :
Sport : Event :

Rank District Player
1 Yuen Long Jea Yuen Cheung
2 Yuen Long Ng Kar Long
3 Eastern YIP YIN WANG
4 North Leung Yin Kiu